Knytkalaset - en långsiktig elitsatsning

Sponsorhip - Fellowship
Horsemanship - Leadership
together we aim for the stars

Tanken att stötta och utveckla svensk dressyr, på ett långsiktigt, framgångsrikt sätt, föddes 1998.
Det var Åke Björsell som då tog kontakt med Jan Brink som sedan flera år tränat med Kyra Kyrklund.

Tillsammans utformade alla tre en träningsmodell för ryttare på hög nivå.
Grundideén var att höja kompetensen och att utbilda hästar bland landets talangfulla ryttare och tränare. Kunskap är nämligen bestående. Fastställda mål skulle gälla och stämmas av mot uppnådda resultat.

Och en viss omsättning av elever förutsattes. Till att börja med skulle verksamheten bedrivas på Tullstorp under 3 år med 8-10 veckosluts internat per år. Som tränare engagerades Kyra Kyrklund, som vid den tiden stod i begrepp att lämna Flyinge och flytta till England.
Verksamheten var tvungen att ha ett namn och den döptes till Knytkalaset, eftersom alla tog med sig vad de hade att komma med. Kyra med gediget kunnande. Jan med ett fantastiskt Tullstorp. Åke med administrativ och ekonomisk stöttning och eleverna med hästar och höga ambitioner.

Efter de första 3 åren förlängdes Knytkalaset med ett år till, eftersom alla ville fortsätta och Kyra tyckte att det var både roligt och utvecklande. Sedan blev det ett år till. Och ett till. Nu närmar Knytkalaset sig sitt 20-årsjubileum och är här för att stanna!