Vad är Plantskolan?

Knytkalasets plantskolor är en satsning som startades 2009. Plantskolorna är till för att fånga upp talangfulla satsande ungdomar, Young Riders och unga seniorer.

I Sverige finns det två stycken plantskolor, en i södra regionen på Tullstorp som tränar för Jan Brink och en i norra regionen utanför Stockholm som tränar för Liane Wachtmeister. Vardera planstkola har runt 10 elever som träffas 8-10 gånger om året och tränar för respektive tränare. I dagsläget är eleverna huvudsakligen i ålderskategorin 15-25 år.

Målsättningen är att kunna lyfta fram talangfulla ryttare och öka antalet ryttare på landslagsnivå oavsett kategori. Genom att höja nivån bland ungdomarna skapas även bättre förutsättningar för att på längre sikt kunna ta fram fler bra hästar för sporten.

Tanken är vidare att man skall ha möjligheten att rekrytera någon av de mest lovande ryttarna från Plantskolorna till Knytkalaset.