Charlotte plockade vinster och placeringar i Ungern

10/20/2015

I helgen tävlade Knytkalas medlem Charlotte Haid-Bondergaard i Kaposvar i Ungern.

Charlotte hade med sig tre hästar och plockade hem både vinster och placeringar med alla 3 häster!

I söndagens World Cup Grand Prix kür placerades Charlotte 5:aTriviant (Olivi - Saluut) med 71,225%. Ekipaget kom 4:a i Grand Prix Specialen med 67,078%.

Med hästen Roberto des Frettes (Carinho des Noes - Boulou des Frettes) vann hon CDI3* Grand Prix for Special med 69,66%.

Sedan placerades hon 2 x 2:a med Don Scudo i Intermediaire I och Prix S:t Georges och vann sedan Intermediaire I Kür finalen med 71,150%.

Allt i allt en mycket framgångsrik internationell tävlingshelg för Charlotte.

Image: 2015-10/triviant.jpg
Charlotte Haid-Bondergaard & Triviant Charlotte Haid-Bondergaard & Triviant Charlotte Haid-Bondergaard & Roberto des Frettes