Knytkalas clinics i Cheval Media

02/06/2017

Knytkalasets clinic i Norrland i höstas var nu även med i en stor artikel i Cheval Medias senaste tidningsupplaga.

Läs hela artikeln här! - den börjar på sidan 90.

Image: 2017-02/cheval1.jpg
Intro Sidan 2 Sidan 3 Sidan 4