Årsavslutning i Knytkalaset

12/16/2020

Nu har även Knytkalaset haft årets sista träningsdagar och vi ser alla fram emot fler träningar och förhoppningsvis snart också massor tävlingar.

Image: 2020-12/1608119659_dec-20.jpg
2020-12/img-8249.jpg 2020-12/img-8283.jpg 2020-12/img-8281.jpg 2020-12/img-8257.jpg 2020-12/img-8289.jpg 2020-12/img-8316.jpg 2020-12/img-8323.jpg 2020-12/img-8455.jpg 2020-12/img-8341.jpg 2020-12/img-8447.jpg 2020-12/img-8503.jpg 2020-12/img-8390.jpg 2020-12/img-8355.jpg 2020-12/img-8527.jpg 2020-12/img-8401.jpg 2020-12/img-8479.jpg 2020-12/img-8511.jpg